ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

AKCJA DLA WKD

Dla WKD Sp. z o.o. realizowaliśmy projekt pn. „Nowoczesny transport publiczny – komfort, ekologia i bezpieczeństwo. Szwajcarski wkład w inwestycje Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. Zakup nowoczesnych pociągów, system informacji pasażerskiej i monitoringu oraz poprawa bezpieczeństwa na linii to kluczowe przedsięwzięcia Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jakie udało się zrealizować w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Althermedia przeprowadziło w ramach tego projektu kampanie informacyjno-promocyjną.

 

W ramach zamówienia wykonaliśmy następujące działania:

 

1. Kampania informacyjno-promocyjna na którą składały się:

 

 • m.in.przygotowanie spotów radiowych i spotów telewizyjnych wraz z zakupem czasu antenowego

 • przygotowanie graficzne, zakup oraz ekspozycja na tablicach bilboardowych

 • opracowanie linii graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych

 • zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

2. Kompleksowa obsługa dwóch wydarzeń specjalnych na które składały się m.in.:

 • Przygotowanie linii graficznej, identyfikacji wizualnej oraz scenariuszy obu eventów

 • Sampling kawy i herbaty przez mobilnych hostów jednocześnie na 7-miu stacjach WKD 

 • Konferencja prasowa na stacji WKD Podkowa Leśna w ramach oddania do użytku Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

 • Pokaz laserowy

Atrakcje dla dzieci i dorosłych: karuzela, wata cukrowa, grochówka, występ artystyczny, pokaz pierwszej pomocy

 

3.Kompleksowa obsługa konferencji podsumowującej projekt KIK/22. Obywała się w hotelu Mercure Centrum.

 • Organizacja niezbędnej infrastruktury wraz z uroczystym lunchem

 • Zaproszenie gości oraz dziennikarzy 

 • Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego z zakresu wystąpień publicznych

 • Obsługa foto i video

SZWAJCARSKI

SZLAK ROZWOJU

Akcja odbywała się w Sandomierzu oraz Sanoku. Agencja Althermedia była odpowiedzialna za koncept, realizację, produkcję oraz logistykę całej akcji. Przestrzenne kubiki zainstalowane w przestrzeni miejskiej pełniły funkcję rozrywkowo-edukacyjną. Uczestnicy mogli wziąć udział i interaktywnych zadaniach oraz manualnych atrakcjach. Akcja miała na celu podniesienie świadomości tego, jak istotną rolę odgrywa Szwajcarski Szlak Rozwoju do danego regionu w Polsce.

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

KAMPANIA PROMOCYJNA OFERTY INWESTYCYJNEJ PROJEKTU PN. „WYBUDOWANIE OBIEKTU BIUROWEGO POD ROBOCZĄ NAZWĄ INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ORAZ PROJEKTU PN. „BUDOWA BYDGOSKIEGO CENTRUM TARGOWO-WYSTAWIENNICZEGO W BYDGOSZCZY”

 

Działania podjęte w ramach realizacji:

 • Spoty video

 • Emisja w TV

 • Emisja w kinie

 • Kampania w radio

 • Kampania w prasie

 • Kampania na outdoorze

 • Kampania w internecie

 • Druki (broszury, ulotki)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

KAMPANIA PROMOCYJNA DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Działania podjęte w ramach realizacji:

 • Stworzenie Brand Hero – postać będzie wykorzystywana do 2023 roku

 • Kampania w internecie

 • Kampania w prasie

 • Kampania w radio

 • Kampania na ekranach LCD

 • Kampania na rączkach reklamowych w komunikacji miejskiej

 • Kampania na rowerach miejskich

RAJD ROWEROWY

W KALISZU

W listopadzie 2017 roku przeprowadziliśmy kampanię dla miasta Kalisz na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Chcieliśmy promować ekologiczne podejście do tematu. Wybór padł na rower. Wokół takiej strategii przygotowaliśmy miesięczną kampanię informacyjno-promocyjną w telewizji ogólnopolskiej oraz lokalnej, radiu, prasie i w Social Media. Dodatkowo zorganizowaliśmy dwudniowy event złożony z rajdów rowerowych i pikników rodzinnych. Wielu Kaliszan z pewnością przesiadło się na rower. W końcu to doskonały środek transportu miejskiego.