WARSZAWA, 13.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYDRUK PORADNIKA ORAZ

WYDRUK MAGAZYNU 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Celu Operacyjny 1 Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

w ramach Zadania 1.2.  promocja karmienia piersią.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania poniżej.​

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wybór najkorzystniejszej oferty

WARSZAWA, 05.11.2018

NA WYDRUK PORADNIKA ORAZ

WYDRUK MAGAZYNU 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Celu Operacyjny 1 Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

w ramach Zadania 1.2.  promocja karmienia piersią.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania poniżej.​

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

WARSZAWA, 11.10.2018

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

O TEMATYCE

KARMIENIA PIERSIĄ

 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Celu Operacyjny 1 Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

w ramach Zadania 1.2.  promocja karmienia piersią.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania poniżej.​

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wybór najkorzystniejszej oferty

WARSZAWA, 9.10.2018

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

O TEMATYCE

KARMIENIA PIERSIĄ

 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Celu Operacyjny 1 Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

w ramach Zadania 1.2.  promocja karmienia piersią.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania poniżej.​

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wybór najkorzystniejszej oferty